Nordisk folkevise, Evert Taube, 1959

1. /:Byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.:/
den ene ack så halt,
den andre, o, så blind,
den tredje säger alls ingenting.

2. /:Byssan lull, koka kittelen full,
där bläser tre vindar på haven.:/
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

3. /:Byssan lull, koka kittelen full,
på himmelen vandrar tre stjänor.:/
den ena är så vit,
den andra är så röd,
den tredje är månen den gula.

4. /:Byssan lull, koka kittelen full,
där segl ar tre skutor på vågen,:/
den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

5. /:Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer,:/
den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda,

6. /:Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.:/
Den första är Gud Far,
den andra är hans Son,
den tredje mild jungfru Maria.